Helicobacter antygen test z kału

Test do wykrywania antygenu Helicobacter pylori. W opakowaniu 1 test.

24,49 

Opis

OPIS PRODUKTU

Helicobacter Antygen TEST domowa kontrola żołądka dla całej rodziny!

Helicobacter Antygen TEST do doskonałe narzędzie do domowej diagnostyki, które pozwala na szybkie wykrycie antygenów H. pylori w kale. Bakteria ta odpowiedzialna jest za liczne problemy z układem pokarmowym, powodując takie choroby jak nowotwory żołądka czy jelit.

Test ten ze względu na nieinwazyjny rodzaj pobrania próbki szczególnie zalecany jest dla dzieci.
Badanie z wykorzystaniem Helicobacter Antygen TEST wskazane jest zarówno dla osób, które cierpią na niewiadomego pochodzenia dolegliwości jelitowo -żołądkowe, jak i dla pacjentów ze stwierdzoną już obecnością bakterii H.pylori w organizmie, które poddały się terapii.

Test z zastosowaniem antygenów umożliwia zbadanie skuteczności podjętej kuracji leczniczej, jednak jego wiarygodny wynik uzyskuje się dopiero po upływie min. 4-5 tygodni od jej zakończenia.

Prawidłowo przeprowadzony test charakteryzuje się czułością wynoszącą ponad 99,9%. W celu przeprowadzenia poprawnego badania koniecznie należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi dołączoną do opakowania.

Wynik testu pojawia się po 10 minutach od zakroplenia okienka na płytce testowej i utrzymuje się przez następne 10 minut. Odczyty robione po dłuższym czasie nie są już wiarygodne.

W opakowaniu Helicobacter Antygen TEST znajduje się płytka testowa zapakowana w folię aluminiową oraz pojemnik z aplikatorem do pobierania próbek i pojemnik roztworem ekstrakcyjnym.

Pamiętaj o tym, że wczesne wykrycie bakterii H. pylori i podjęcie leczenia, pozwala uniknąć poważnych problemów zdrowotnych. Dlatego badaj siebie i swoją rodzinę systematycznie stosując szybki i wygodny test domowy.

JAK WYKONAĆ BADANIE

Badanie  Helicobacter Antygen TEST ma przede wszystkim za zadanie wykryć antygen H. pylori znajdujący się w kale. Aby badanie mogło zostać uznane za wiarygodne, należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi tego produktu.

Przed badaniem

W opakowaniu testu powinno znajdować się niezbędne do wykonania badania wyposażenie, a więc:

 • aluminiowa szczelnie zamknięta koperta, zawierająca płytkę testową oraz środek pochłaniający wilgoć,
 • pojemnik z roztworem ekstrakcyjnym oraz aplikator do pobierania próbek kału,
 • instrukcja obsługi produktu.

Przed przystąpieniem do wykonania badania przygotuj zegarek, który będzie niezbędny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu, a także chusteczkę higieniczną, za pomocą której odłamiesz końcówkę w pojemniku do próbek kału.

Przygotuj również próbkę kału w dokładnie umytym i osuszonym pojemniku. Próbkę można pobrać o dowolnej porze dnia, jednak nie powinna być ona pobierana w trakcie przyjmowania antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej czy tez preparatów bizmutu, ponieważ takie środki hamują wydalanie bakterii H. pylori.

Badanie powinno zostać wykonane zaraz po pobraniu próbki kału.

Pobranie próbki do badania

 • Pojemnik do pobierania próbek kału trzymaj w taki sposób, aby niebieska nakrętka była na górze, a biała na dole. Odkręć niebieską nakrętkę i za pomocą aplikatora pobierz próbkę do badania. Aby to zrobić „wkręć” końcówkę aplikatora w trzy różne miejsca badanego kału na głębokość ok. 1 cm.
 • Pamiętaj, aby kał pokrywał powierzchnię aplikatora jedynie cienką warstwa, w przeciwnym razie wynik testu może okazać się nieważny.
 • Aplikator z pobraną próbką kału wprowadź z powrotem do pojemnika z roztworem ekstrakcyjnym, szczelnie zakręć i energicznie potrząśnij w celu dokładnego wymieszania.

Wykonanie badania

 • Otwórz aluminiową kopertę i wyjmij z niej płytkę testową, a następnie połóż ją na poziomej powierzchni. Znajdujący się w kopercie środek pochłaniający wilgoć wyrzuć do śmieci.

Badanie testowe musi zostać wykonane w ciągu godziny.

 • Odkręć białą nakrętkę znajdującą się na dole pojemnika. Potrząśnij pojemnikiem w taki sposób, aby próbka kału dokładnie wymieszała się ze znajdującym się wewnątrz płynem.
 • Przy pomocy chusteczki higienicznej złap za końcówkę pojemnika i odłam ją.
 • Ściskając ścianki pojemnika nanieś 3 krople powstałej mieszanki do okienka testowego na płytce pamiętając, aby nie dotykać końcówką owej płytki.
 • Odmierz czas za pomocą zegarka. Wynik testu można odczytać po upływie 10 minut. Po czasie dłuższym niż 20 minut wyniku badania nie należy brać pod uwagę.
 • Pozostały w pojemniku roztwór należy wylać do toalety, a pusty pojemnik wyrzucić do śmieci.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Badanie  Helicobacter Antygen TEST będzie w stu procentach wiarygodne, jeżeli podczas wykonywania badania przestrzegane będą zasady zawarte w instrukcji produktu.

 

Wynik dodatni

Wynik pozytywny badania otrzymamy, jeżeli oba paski zarówno w strefie kontrolnej C, jak i w strefie testowej T będą dla nas widoczne. Będzie to oznaczało, że w próbce kału znajdują się bakterie Helicobacter pylori. Intensywność barwy poszczególnych pasków nie ma znaczenia. Nawet bardzo słabo widoczna barwa paska T będzie oznaczała dodatni wynik badania.

Wynik ujemny

Negatywny wynik testu ma miejsce wówczas, gdy w okienku testowym widoczny jest jedynie pasek kontrolny C, natomiast pasek testowy T nie pojawia się. Oznacza to, że w pobranej próbce nie wykryto bakterii Helicobacter pylori.

Wynik nieważny

Z nieważnym wynikiem testu mamy do czynienia wówczas, gdy w okienku testowym nie pojawia się żaden pasek lub widoczny jest jedynie prążek w strefie testowej T. W takiej sytuacji należy powtórzyć badanie używając do tego nowego testu oraz nowej próbki kału.