PRODUKT SARS-CoV-2 szybki test 100 szt.

Test immunochromatograficzny do szybkiego jakościowego wykrywania zespołu oddechowego koronawirusa 2 SARS CoV-2 IgG/igM w próbce pełnej krwi ludzkiej, surowicy lub osocza

2 000,00  za 100 sztuk (20 zł za 1 test)

Opis

PRODUKT DOSTĘPNY TAKŻE W PAKIECIE

 • NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test (test cassette) 10 Testów

  400,00  za 10 testów (40 zł za 1 test) KUP
 • -17%

  COVID-19 ANTYGEN TEST NA KORONAWIRUS WYMAZ Z NOSA Op. 20 TESTÓW. Wykrywa większość wariantów wirusa SARS-CoV-2, w tym zmutowane wirusy D614G i VUI-202012/01.

  900,00  750,00  za 20 testów (37,50 zł za 1 test) KUP
 • PRODUKT SARS-CoV-2 szybki test 100 szt.

  2 000,00  za 100 sztuk (20 zł za 1 test) KUP

OPIS PRODUKTU

Certyfikowany test SARS-CoV-2 jest szybkim testem immunochromatograficznym do wykrywania przeciwciał IgG oraz lgM łącznie przeciwko Covid 19.

Szybkie testy firmy Wondfo jako jedne z niewielu zostały dopuszczone do sprzedaży i posiadają licencję rządu chińskiego CFDA / NMPA na export.    Dzięki przeprowadzonym badaniom klinicznym na licznej próbie pacjentów 596 uzyskały europejski certyfikat CE i amerykański FDA

Testem Wondfo SARS-CoV-2 (Metoda przepływu bocznego) przebadano 596 próbek klinicznych, które obejmują 361 przypadków potwierdzonych * próbek i 235 przypadków potwierdzonych próbek wykluczonych *, a następnie porównano te wyniki z wynikami potwierdzonymi. Wyniki dotyczące czułości i swoistości między dwiema metodami przedstawiono w tabeli.

JAK WYKONAĆ BADANIE

SARS-CoV-2 Antibody Test pozwala uzyskać wynik po 15 minutach. Test na koronowirusa opiera się na metodzie immunologicznej do wykrywania przeciwciał IgG i IgM skierowanych przeciwko SARS-CoV-2 w ludzkiej krwi pełnej, krwi włośniczkowej z palca, surowicy i osoczu. Gdy próbka jest dodawana na test, jest ona absorbowana siłami kapilarnymi, miesza się z koniugatem SARS-CoV-2 antygen-barwnik i przepływa przez wstępnie powleczoną membranę.

Gdy poziom przeciwciał SARS-CoV-2 w próbce jest równy lub wyższy od docelowej wartości cut-off (granica wykrywalności testu), przeciwciała związane z koniugatem antygen-barwnik są wychwytywane przez przeciwciała ludzkie IgG/IgM unieruchomione w regionie testowym (T) testu, co powoduje powstanie kolorowego prążka testowego, który wskazuje wynik dodatni. Gdy poziom przeciwciała SARS-CoV-2 w próbce wynosi zero lub poniżej wartości cut-off, w obszarze testowym (T) nie ma widocznego kolorowego prążka. Wskazuje to na wynik ujemny.

Jeśli test został wykonany poprawnie, w obszarze kontrolnym (C) pojawi się kolorowa linia, która wskazuje poprawność wykonania testu.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK
Test może być wykonany z próbek krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Dla krwi pełnej:

 1. 1. Stosując standardową metodę flebotomii, należy pobrać próbkę krwi pełnej przez wkłucie żylne, używając probówki zawierającej odpowiedni antykoagulant (EDTA, heparynę lub cytrynian sodu). Inne antykoagulanty nie zostały zatwierdzone i mogą dawać nieprawidłowe wyniki.
 2. 2. Zaleca się, aby próbki były badane zaraz po pobraniu. Jeśli próbka nie będzie oznaczona od razu, można ją przechowywać do 7 dni w temp. 2-8°C. Przed badaniem wymieszać krew poprzez kilkakrotne delikatne odwracanie, nie zamrażać ani nie ogrzewać próbek krwi pełnej.

Dla krwi włośniczkowej z palca:

 1. 1. Oczyść obszar do nakłucia za pomocą wacika nasączonego alkoholem lub dokładnie umyj ręce.  Poczekaj, aż palec dokładnie wyschnie.
 2. 2. Użyj sterylnego nakłuwacza. Delikatnie dociśnij go do miejsca nakłucia i nakłuj skórę na środku opuszki palca. Wytrzyj pierwszą kroplę krwi. Pozwól, aby utworzyła się nowa kropla krwi. Jeśli przepływ krwi jest niewystarczający, palec pacjenta może być delikatnie masowany u podstawy palca, aby uzyskać kroplę o wystarczającej objętości.
 3. 3. Ściśnij pipetkę i pobierz 10 μl krwi z palca jednorazową pipetką. Próbki krwi pełnej pobrane za pomocą palca należy natychmiast zbadać.

Dla surowicy i osocza:

 1. 1.   Stosując standardową metodę flebotomii, należy pobrać próbkę krwi pełnej przez wkłucie żylne. Jeśli potrzebne jest osocze, należy użyć probówki do pobierania krwi zawierającej odpowiedni antykoagulant (EDTA, heparynę lub cytrynian sodu). Inne antykoagulanty nie zostały zatwierdzone i mogą dawać nieprawidłowe wyniki
 2. 2.   Wirować krew pełną i oddzielić surowicę/osocze od krwinek czerwonych tak szybko jak to możliwe, aby uniknąć hemolizy.
 3. 3.   Test powinien być przeprowadzony w ciągu 8 godzin po pobraniu próbki. Nie należy pozostawiać próbki w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Próbki surowicy/osocza mogą być przechowywane w temp. 2-8°C przez okres 3 dni. W przypadku dłuższego przechowywania, próbki należy zamrozić w temp. -20°C do 9 dni.

Uwaga: Przed badaniem doprowadzić próbki do temperatury pokojowej. Zamrożone próbki należy przed badaniem całkowicie rozmrozić i dobrze wymieszać. Próbki nie powinny być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane. Próbki hemolityczne lub inaktywowane termicznie nie są zalecane.