Test Ciążowy PINK DUO

• Dwa testy ciążowe strumieniowy oraz płytkowy Super Czuły
• Pink Strumieniowy Super Czuły o czułości 10 mIU/ml, Pink TEST Płytkowy o czułości 20 mIU/ml

17,49 

Opis

PRODUKT DOSTĘPNY TAKŻE W PAKIECIE

  • Test Ciążowy PINK DUO

    17,49  KUP
  • Test Ciążowy Pink TEST Płytkowy

    7,99  KUP

OPIS PRODUKTU

Pink DUO 2 testy ciążowe płytkowy + strumieniowy to szybkie i wysoce czułe testy ciążowe służące do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Zasada działania testu ciążowego oparta jest na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi przeciwciałami anty-hCG, które zostały naniesione na test.

Czułość testu Pink Strumieniowy Super Czuły została ustawiona na 10 mIU/ml, natomiast testu Pink TEST Płytkowy test ciążowy na 20 mIU/ml.

 

SKŁAD OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia 2 badań:

»   1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajdują się: 1 test Pink Strumieniowy Super Czuły i 1 środek pochłaniający wilgoć

»   1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajdują się: 1 Pink TEST Płytkowy test ciążowy, 1 plastikowa pipetka i 1 środek pochłaniający wilgoć

»   1 instrukcję wykonania testu

Przed wykonaniem badania należy przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

JAK WYKONAĆ BADANIE

WYKONANIE TESTU PINK STRUMIENIOWY SUPER CZUŁY

Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

»Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjmij test strumieniowy i zapoznaj się z jego budową. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

 

» Zdejmij nasadkę i skieruj końcówkę testu pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund.

Można również zebrać mocz do suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na co najmniej 10 sekund samą końcówkę testu.

» Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu, nałóż z powrotem nasadkę i umieść test na poziomej powierzchni tak, aby widoczne były obydwa okienka testu.

Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekaj, aż w okienkach pojawią się barwne prążki.

» Wynik testu odczytaj po czasie 1 do 4 minut od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze 1 minutę.

Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

 

WYKONANIE TESTU PINK TEST PŁYTKOWY TEST CIĄŻOWY

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.

»Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjmij test płytkowy i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

» Płytkę testową umieść na poziomej powierzchni.

» Końcówkę plastikowej pipetki zanurz w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnij ją moczem (1).

» Odmierz powoli 3 pełne krople moczu do okrągłego okienka na płytce testowej (2).

Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę trzymaj pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.

» Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu.

Odczekaj, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki. Wynik testu odczytaj po czasie 2 do 5 minut od momentu wprowadzenia moczu do okrągłego okienka na płytce testowej (3).

Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze 1 minutę.

Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU PINK STRUMIENIOWY 

Wynik ujemny (brak ciąży)

Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

Wynik dodatni (ciąża)

Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T nie ma znaczenia, może być taka sama, słabsza lub silniejsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

Wynik nieważny

W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ciążowego, ściśle przestrzegając instrukcji używania.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU PINK PŁYTKOWY

Wynik ujemny (brak ciąży)

Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

Wynik dodatni (ciąża)

Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T nie ma znaczenia, może być taka sama, słabsza lub silniejsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

Wynik nieważny

W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ciążowego i ściśle przestrzegając instrukcji używania wyrobu.