Test na helicobacter z krwi

  • Test do wykrywania przeciwciał anty Helicobacter pylori z krwi.  W opakowaniu 1 test.

17,99 

Opis

OPIS PRODUKTU

Helicobacter pylori to bakteria, która przyczynia się do poważnych stanów zapalnych błony śluzowej żołądka, mogących przekształcić się w chorobę wrzodową, a nawet raka żołądka.

Helicobacter TEST pozwala na wykrycie przeciwciał IgG, które występują w organizmach ludzi zakażonych tą niebezpieczną bakterią. Według danych statystycznych, w krajach rozwijających się nawet 70 procent populacji jest jej nosicielem.

Helicobacter pylori przez wiele lat może pozostawać w uśpieniu, by nagle zaatakować. Jednak jej wczesne wykrycie pozwala przeprowadzić skuteczną terapię antybiotykową, dzięki której mamy szansę na wyleczenie. Objawami zakażenia mogą być m. in.: zaparcia, mdłości, wzdęcia, zgaga, bóle brzucha.

Korzystając z wiarygodnej diagnostyki, jaką daje Helicobacter TEST, mamy możliwość uniknięcia poważnych chorób i komplikacji zdrowotnych.

JAK WYKONAĆ BADANIE

Jak przeprowadzić test na Helicobacter?

Helicobacter TEST to niezwykle wygodny sposób na przeprowadzenie szybkiego, jednorazowego badania w zaciszu własnego domu. W opakowaniu znajduje się wszystko, co jest potrzebne do jego przeprowadzenia:

  • kopertka aluminiowa z testem (powinna być szczelnie zamknięta, w środku znajduje się także pochłaniacz wilgoci)
  • sterylny nakłuwacz
  • plastikowa pipetka do pobrania krwi z palca
  • pojemnik z roztworem, którego 3 krople należy dodać do okienka testowego zawierającego już wprowadzoną wcześniej krew

Pobraną z palca krew, umieszczamy na okrągłe pole testowe. Następnie dodajemy roztwór i czekamy 15 minut na wyniki badania.

Jeśli w okienku z próbką pojawią się dwa różowe prążki, oznacza to, że wynik testu jest dodatni – w naszym organizmie obecne są przeciwciała Helicobacter pylori. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

O wiarygodności przeprowadzonego badania decyduje przede wszystkim zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zasad wykonania testu, o których mówi instrukcja obsługi produktu.

 

Wynik dodatni

Wynik testu uważa się za dodatni, jeżeli w okienku wynikowym pojawią się dwa prążki – kontrolny C oraz testowy T. Oznaczają one, że w pobranej próbce krwi wykryte zostały przeciwciała anty-H. pylori. Pasek w strefie testowej T może mieć nieco słabszą, taką samą lub mocniejszą intensywność barwy niż pasek w strefie kontrolnej C. Jednak, tak naprawdę, nie ma to większego znaczenia.

 

Wynik ujemny

Wynik badania jest negatywny, jeżeli w okienku wynikowym pojawi się tylko jeden pasek w strefie kontrolnej C, natomiast pasek testowy T będzie niewidoczny. Taki wynik oznacza, że w próbce krwi nie wykryto przeciwciał anty-H. pylori.

Wynik nieważny

Wynik badania uważa się za nieważny, jeżeli w okienku wynikowym nie pojawia się żaden pasek lub widoczna jest jedynie linia testowa T. W takim przypadku najlepiej jest powtórzyć badanie z użyciem nowego testu diagnostycznego.