Test na krew utajoną w kale

Test na krew utajoną w kale. Czułość testu określa 40 ng hemoglobiny w 1 ml roztworu ekstrakcyjnego

16,49 

Opis

OPIS PRODUKTU

FOB TEST  – badanie na krew utajoną w kale!

Test na krew utajoną w kale to jedno z najdoskonalszych narzędzi w profilaktyce zachorowań na nowotwory jelita grubego. Niestety schorzenie to może rozwijać się przez wiele lat bezobjawowo i bardzo często wykrywane jest już w bardzo zaawansowanym stadium.

Z tego powodu wszystkie osoby po ukończeniu 35 roku życia powinny przynajmniej raz w roku przeprowadzać przesiewowe badanie na krew utajoną. W przypadku wystąpienia raka jelita grubego w rodzinie systematyczną kontrolę należy rozpocząć już po ukończeniu 25 roku życia.

FOB TEST to w pełni wiarygodne narzędzie diagnostyczne przeznaczone do użytku domowego, którego czułość umożliwia wykrycie w kale określonej ilości krwi, świadczącej o zmianach chorobowych w obszarze jelita grubego.

Test jest specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej, dlatego nie musimy stosować przed badaniem żadnej diety.

FOB Test składa się z płytki testowej, pojemnika z roztworem ekstrakcyjnym oraz aplikatora do pobrania próbek kału. Przed wykonaniem testu należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do opakowania instrukcją obsługi.

JAK WYKONAĆ BADANIE

Jak wykonać badanie?

W celu przeprowadzenia badania za pomocą Zdrowe jelito FOB TESTu konieczna będzie próbka kału zebrana do suchego i czystego naczynia. Sama diagnoza powinna być wykonana natychmiast po jego pobraniu, godzina nie jest elementem znaczącym.

Podczas korzystania z testu należy pamiętać również, aby:

  • nie pobierać kału w czasie miesiączki oraz do 3 dni po jej wystąpieniu
  • nie pobierać próbki w czasie krwawienia hemoroidów, wykrycia krwi w moczu lub uszkodzenia naczyń krwionośnych podczas oddawania stolca
  • należy wstrzymać się od przyjmowania alkoholu, aspiryny i innych lekarstw co najmniej 48 godzin przed przystąpieniem do badania

Badanie na krew w kale - pobieranie próbki do badania

Chwyć dołączony do zestawu pojemnik, odkręć niebieską nakrętkę i za jego pomocą pobierz próbkę kału do badania.

Badanie na krew w kale - sposób pobrania próbki

Pobranie próbki następuje poprzez wkręcenie końcówki aplikatora w trzy różne miejsca kału na głębokość ok. 1 cm. Pobrana substancja powinna cienko pokrywać końcówkę aplikatora, w innym wypadku wynik testu może być nieważny.

Badanie na krew w kale - próbka w roztworze ekstrakcyjnym

Aplikator wsuń ponownie do pojemnika z roztworem ekstrakcyjnym, zakręć i energicznie wstrząśnij.

 

 

 

Badanie na krew w kale - otwieranie pojemnika z roztworem

Chwyć pojemnik z próbką w taki sposób, aby niebieska zakrętka była skierowana ku górze i odkręć dolną, białą pokrywę.

Badanie na krew w kale - odłamywanie końcówki

W celu dokładnego wymieszania próbki energicznie potrząśnij pojemnikiem i korzystając z chusteczki higienicznej odłam jej końcówkę.

Badanie na krew w kale - odczytywanie wyników badania

Za pomocą nacisku na ścianki pojemnika zaaplikuj trzy krople roztworu do okrągłego okienka na płytce testowej. Uważaj, aby nie doszło do fizycznego kontaktu z nią. Odmierz 5 minut i odczytaj wyniki badania. Pozostałą próbkę wyrzuć do toalety.

Wynik uzyskany po upływie 10 minut jest niewiarygodny. Nie należy brać go pod uwagę.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Interpretacja wyników testu

Zdrowe jelito FOB TEST to domowe narzędzie diagnostyczne, które opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Membranę testu pokryto substancją, która reaguje z hemoglobiną, a ostateczny wynik prezentowany jest w postaci barwnych prążków.

 

Test na krew w kale - wynik ujemny

Wynik ujemny

Pojawia się prążek kontrolny C. Wynik oznacza brak obecności krwi w badanej próbce.

Test na krew w kale - wynik dodatni

Wynik dodatni

Pojawiają się dwa prążki o różowej barwie. Wynik oznacza, że w badanej próbce kału wykryto obecność krwi utajonej. Należy skonsultować się z lekarzem w celu kontynuacji diagnozy.

Test na krew w kale - wynik nieważny

Wynik nieważny

Brak reakcji lub pojawienie się pojedynczego prążka kontrolnego T, oznacza nieważne badanie. W celu uzyskania prawidłowego wyniku należy przeprowadzić wszystkie czynności powtórnie, używając nowego testu.

Uwaga! Intensywność koloru prożków nie ma znaczenia dla ostatecznych wyników badania. Nie powinna być więc brana pod uwagę.