Test na menopauzę

  • Test okresu przekwitania u kobiet. w opakowaniu 2 testy. Wykrywa w moczu poziom FSH o stężeniu 25 mlU/ml lub wyższym

17,99 

Opis

OPIS PRODUKTU

Menopauza TEST płytkowy pozwala na zdiagnozowanie początkowego okresu przekwitania u pań.

Dla kobiet proces klimakterium i zatrzymanie comiesięcznego cyklu jest niezwykle trudnym przeżyciem. Obok zanikania funkcji rozrodczych, kobiety zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, takimi jak uderzenia gorąca czy nerwowość.

Menopauza TEST jednoznacznie wykazuje, czy nieregularne miesiączki lub ich zanik oraz złe samopoczucie związane jest ze zmianami hormonalnymi spowodowanymi wkraczaniem w okres przekwitania.

JAK WYKONAĆ BADANIE

Jak wykonać badanie?

Regularność badania zależy od obserwowanych objawów przekwitania. Jeżeli miesiączka jest regularna, test należy wykonać w pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego i powtórzyć tydzień później. Jeżeli natomiast miesiączkujesz nieregularnie, pierwszy test zrób w dowolnym dniu miesiąca i powtórz próbę po upłynięciu kolejnych siedmiu dni.

W celu przeprowadzenia testu konieczna będzie próbka świeżego moczu. Należy go oddawać w godzinach porannych po co najmniej 5-godzinnej przerwie. Badany mocz należy pobrać zawsze do czystego i suchego naczynia.

  • Tuż przed wykonaniem próby otwórz foliową kopertkę poprzez jej rozdarcie.
  • Z koperty wyjmij test płytkowy i plastikową pipetkę.
  • W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.
  • Płytkę testową umieść na poziomej powierzchni.

Badanie na menopauzę - pobranie moczu

Badanie rozpocznij od pobrania moczu za pomocą plastikowej pipetki.

Badanie na menopauzę - umieszczanie próbki moczu na próbce testowej

Za pomocą ostrożnych ruchów umieść 3 krople w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na płytce testowej. Aby uniknąć napowietrzenia, pipetę trzymaj pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią testu.

Badanie na menopauzę - oczekiwanie na wyniki badania

Uzbrój się w cierpliwość i poczekaj na efekty ok. 5 minut. Przyjmą one postać barwnych prążków, których układ stanowi o ostatecznym wyniku badania.

Jeżeli rezultat pojawi się po ponad 10 minutach, test należy uznać za nieudany.

.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Badanie na menopauzę - wynik dodatni

Wynik dodatni

Jeśli rezultat badania jest dodatni, w okienku wynikowym pojawią się dwa intensywne prążki o podobnej intensywności – testowy T oraz kontrolny C. Rezultat oznacza wyższy, niż przewiduje norma poziom hormonu FSH, mogący oznaczać stadium perimenopauzy. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem, aby przeprowadzić dalszą diagnozę i ewentualnie podjąć terapię.

Badanie na menopauzę - wynik ujemny

Wynik ujemny

W przypadku wyniku ujemnego obserwowana intensywność prążka T jest znacznie słabsza lub pasek nie pojawia się wcale. Rezultat oznacza prawdopodobny brak stadium perimenopauzy w danym cyklu.

Badanie na menopauzę - wynik nieważny

Wynik nieważny

Brak pojawienia się prążka kontrolnego C oznacza nieważność przeprowadzonego testu. W takim wypadku należy powtórzyć badanie, korzystając z nowego zestawu.

Objawy przekwitania pojawiają się nawet 2-3 lata przed wystąpieniem faktycznej menopauzy. Choćby z tego powodu przeprowadzenie samego badania nie wystarczy. Należy je również poprawnie zinterpretować.