Test na prostatę

Prostata PSA test pozwala na wykrycie specyficznych antyciał prostaty, których normalne stężenie jest niezwykle niskie. test wykonywany z krwi.

17,99 

Opis

OPIS PRODUKTU

Prostata PSA test to profesjonalne narzędzie diagnostyczne służące do wykrywania specyficznego antygenu prostaty, który towarzyszy zmianom chorobowym w obrębie gruczołu krokowego (stercza).

Systematyczne badanie gruczołu krokowego pozwala uniknąć wielu komplikacji zdrowotnych, w tym raka prostaty. Rozrost prostaty u mężczyzn może rozpocząć się już po ukończeniu 30 roku życia. Jeśli przebiega zbyt szybko, może z czasem blokować kanał moczowy, a także powodować problemy z erekcją.
Prostata PSA test pozwala na wykrycie specyficznych antyciał prostaty, których normalne stężenie jest niezwykle niskie. Wzrost PSA jest oznaką zachodzących zmian w obrębie gruczołu krokowego. Każda forma przerostu prostaty, nawet ta łagodna, powinna być monitorowana przez lekarza. Pozwoli to uniknąć groźnych dla zdrowia i życia komplikacji.

Test PSA przeprowadza się na próbce krwi pobranej z palca. W opakowaniu znajdziemy wszystkie potrzebne do badania narzędzia, takie jak lancet do nakłucia palca, plastikową pipetkę do pobrania próbki krwi, pojemnik z zakraplaczem zawierającym niezbędny do analizy odczynnik oraz płytkę testową.

W celu dokonania poprawnego testu należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Wyniki otrzymujemy po 10 minutach, ich wiarygodność utrzymuje się jeszcze 5 minut. Testu nie należy interpretować po upływie 15 minut.

JAK WYKONAĆ BADANIE

Badanie za pomocą PSA Test jest niezwykle proste i pozwala wykryć niepokojące zmiany chorobowe gruczołu prostaty. Z uwagi na przynależność do grup ryzyka, mężczyznom po 50. roku życia zaleca się jego regularne przeprowadzanie.

  • Zanim rozpoczniesz badanie, wyjmij test z foliowanego opakowania
  • Wyrzuć obecny w zestawie środek pochłaniający wilgoć
  • Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem i starannie wysusz
  • Przygotuj nasączony alkoholem wacik i starannie zdezynfekuj całą powierzchnię opuszka palca serdecznego lub środkowego.

Badanie na prostatę - aktywowanie nakłuwacza

Przygotuj nakłuwacz do pracy. Wciśnij pomarańczowy element aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku, który sygnalizuje jego gotowość do pracy.

Badanie na prostatę - usuwanie pomarańczowego elementy nakłuwacza

Po „aktywowaniu” nakłuwacza usuń pomarańczowy elementy, wykręcając go w prawo lub lewo.

Badanie na prostatę - nakłucie palca

Przyłóż nakłuwacz do opuszka palca i naciśnij przycisk zwalniający sprężynę. Ostrze jest w pełni bezpieczne, po wykonaniu zadania schowa się do obudowy.

 

 

Badanie na prostatę - masaż opuszka palca

Wykonaj lekki masaż opuszka, aby uformować dużą kroplę krwi.

 

Badanie na prostatę - pobranie próbki krwi

Zbliż pionowo ustawioną pipetkę do kropli krwi i, nie wykonując żadnych naciśnięć, pobierz próbkę. Krew pod wpływem sił kapilarnych sama zacznie wpływać do zbiornika. Jeżeli jej ilość jest zbyt mała i nie sięga poziomu czarnej kreski, należy powtórzyć masaż opuszka i uzupełnić braki.

Badanie na prostatę - wprowadzenie próbki krwi do okienka testowego

Próbkę krwi z pipety ostrożnie wprowadź do okienka testowego.

Badanie na prostatę - odczytywanie wyników badania

Po całkowitym wchłonięciu kropli krwi, odkręć niebieską nakrętkę pojemnika z diluentem i zaaplikuj w to samo miejsce 4-5 pełnych kropli płynu. Wynik odczytaj po upłynięciu pełnych 10 minut.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Jak interpretować wyniki badania na prostatę?

PSA Test pozwala na łatwą diagnostykę stanu prostaty, której przerost może prowadzić do przykrych konsekwencji zdrowotnych. Produkt stanowi kompletny zestaw do samodzielnego przeprowadzenia badania, który obejmuje – plastikową płytkę, pipetę, pojemnik z diluentem oraz poręczny nakłuwacz. Samą diagnostykę można przeprowadzić wygodnie w domu. Pozwala ona wykryć podwyższone stężenie antygenu PSA, a wynik jest komunikowany za pomocą łatwych do odczytania barwnych linii.

 

Test na prostatę - wynik dodatni

Wynik dodatni

Okienko wynikowe zostaje wypełnione dwoma barwnymi liniami – prążkami testowym T i kontrolnym C. Wynik oznacza, że poziom antygenu PSA jest podwyższony i należy skonsultować się z lekarzem w celu weryfikacji badania i podjęcia dalszych kroków postępowania.

Test na prostatę - wynik ujemny

 

Wynik ujemny

Pojawienie się jednej linii – prążka kontrolnego C oznacza ujemny wynik testu, który sygnalizuję poziom antygenu PSA zgodny z normą.

Test na prostatę - wynik nieważny

Wynik nieważny

Brak pojawienia się jakiejkolwiek linii lub uwidocznienie samego prążka testowego T oznacza nieważny wynik przeprowadzonego badania. Należy go powtórzyć, używając nowej próbki krwi i innego zestawu.